בלוג רשות הרבים - הפורום הישראלי למשפט וחירות

בלוג רשות הרבים

ברוכים הבאים לבלוג רשות הרבים. הבלוג נועד לקיום דיון מעמיק בסוגיות עכשוויות וכלליות המעסיקות את עולם המשפט בישראל.

בלוג רשות הרבים של הפורום הישראלי למשפט וחירות מארח מאמרי אורח פרי עטם של משפטנים מובילים. הבלוג מהווה במה לדיון משפטי מעמיק ומשאב למשפטנים בכל התחומים. מאמרי הבלוג מאוזכרים בפסיקת בית המשפט העליון ובכתיבה אקדמית ומחקרית.
רוצים לכתוב עבור הבלוג? כנסו ל”קול קורא” והגישו מאמר לפרסום!
מאמרי הבלוג מופיעים גם במאגר נבו תחת כתבי עת: “רשות הרבים – בלוג הפורום הישראלי למשפט וחירות”
עורך ראשי: ד”ר שאול שארף

הכנסת – הרשות שנשכחת בשיח החוקתי ושתי הצעות לחיזוקה // גונן אילן
ברשימה זו מציג גונן אילן שני כשלים מרכזיים בכנסת ישראל ומציע להם פתרונות - האחד, הפקעת סמכותה לחוקק על ידי הממשלה פוגעת בתכלית המרכזית של הכנסת כגוף מחוקק; השני, הכנסת בגודלה הנוכחית לא משקפת את הצרכים הייצוגיים של העם.
קרא עוד...
הצדקות לחקיקת חוק המינהל הציבורי (חלק כללי) // אריאל בנדור
פרופ' אריאל בנדור מציג ברשימה זו את ההצדקות לחקיקת חוק המשפט המינהלי (חלק כללי), ומסביר את נחיצותו להסדרה מפורטת של מערך העקרונות והכללים להתנהלותה של הרשות המבצעת על מכלול היבטיה אל מול הציבור, ובכלל זה את הכללים השונים להפעלת שיקול דעת מינהלי ואת היחס ביניהם.
קרא עוד...
הו, תמימות לא־קדושה // ברכיהו ליפשיץ
פרופ' ברכיהו ליפשיץ סוקר את הגירעון הדמוקרטי שנוצר על ידי בית המשפט העליון, החל משנות השמונים דרך שנות התשעים ועד ימינו. הרשימה משמשת בסיס רעיוני לתומכי השינויים ברשות השופטת בישראל ומבקרת בנחרצות את מתנגדיהם.
קרא עוד...
בג”ץ חוק ההסדרה כקטליזטור לפסקת ההתגברות // חיים זנדברג
רשימה זו מנתחת את סוגיית "בנייה במקרקעי הזולת" שבחוק המקרקעין, ומתוך כך מבקרת את החלטת בג"ץ חוק ההסדרה, שבו בית המשפט העליון ביטל את החוק שמטרתו היתה להשוות בין הדין הישראלי למצב ביהודה ושומרון בסוגיה זו. הביקורת מובילה את פרופ' חיים זנדברג להשערה כי בבסיס ההחלטה השיפוטית ניצבת עמדה פוליטית – ולכן ראויה הדרישה לפסקת ההתגברות, שכן הכרעה בסוגיה כזו היא ענין לפתחו של הבוחר ולא לפתחו של המשפטן.
קרא עוד...
תוכנית הרפורמה המשפטית – הערות על מסמך ברק־קורן // אריאל ארליך
על רקע הפולמוס על הצעת הרפורמה במערכת המשפט, עו"ד אריאל ארליך מציג ביקורת על עיקרי רשימתה של פרופ' ברק־קורן. תחילה הוא מפרט מספר הערות מרכזיות, לאחר מכן מציין את הנקודות שבהן רצוי לשקול לאמץ את המלצותיה של ברק־קורן לטיוב הרפורמה המוצעת, ובסוף מציע שורת מסקנות כללית.
קרא עוד...
‘ככה לא שותים שוופס’ – ביקורת פסיקה על פרשת יפאורה תבורי בע”מ // אורי ברעם
ד"ר אורי ברעם מנתח את פרשת יפאורה תבורי בע"מ - בה אסר בית המשפט העליון על יבוא מקביל של משקאות שוופס מאוקראינה לישראל - ומצביע במאמר זה על פרדוקס ועל התעלמות משיקולי קידום תחרות ורווחת הצרכן בפסיקת בית המשפט.
קרא עוד...
על סבירותה של עילת הסבירות // רון שפירא
פרופ' רון שפירא מנתח את מקורות עילת הסבירות במשפט האנגלו־האמריקאי ובמשפט הישראלי ומתוך כך מצביע על הקשיים בדוקטרינה זו בישראל. מסקנתו היא כי גם נוכח הפגמים אין לבטל את עילת הסבירות אלא להגדירה ולתחום את היקפה כדי לא לאבד את תועלתה.
קרא עוד...
האיסור הפלילי על מכירת מקרקעין לישראלים ברשות הפלסטינית // חיים זנדברג
רשימה זו מתארת בתמצית את ממצאי המחקר של פרופ' חיים זנדברג, שבוחן את מקורותיו של האיסור הפלילי על מכירת מקרקעין לישראלים הנוהג ברשות הפלסטינית. המחקר חושף בבירור כי יש לאיסור מקורות נורמטיביים מגוונים, החל מעונשי מאסר שנעים בין חמש שנים למאסר עולם. גם סכנת מוות או פגיעה חמורה בגוף מרחפות מעל חשודים, ואף שעונש מוות אינו מעוגן בצורה ברורה בחקיקת הרש"פ, הושת כבר במקרה יחיד ויוצא דופן בלא שמומש.
קרא עוד...
סעד חוקתי חדש בעליון: עריכת חקיקה // דוד פטר
ברשימה זו מתאר עו"ד דוד פטר כיצד פיתח בית המשפט העליון בפסק הדין המשלים בפרשת ארד־פנקס סעד חוקתי חדש המכונה "עריכת חקיקה". מניתוח פסק הדין עולה שבית המשפט העליון נטל לעצמו כלי שיפוטי נוסף בעיצוב החקיקה בישראל, תוך הפרת הפרדת הרשויות והרחבת סמכויותיו השלטוניות.
קרא עוד...
אכן, יש וולדרון בירושלים! // מתנאל בראלי
ברשימה זו מבקר מתנאל בראלי את רכיבי ההצעה של יניב רוזנאי כי לא ניתן ליישם בישראל את התזה של ג'רמי וולדרון כנגד ביקורת שיפוטית במאמרו THE CORE OF THE CASE AGAINST JUDICIAL REVIEW. מסקנת הרשימה היא כי ניתן להחיל את טיעוניו של וולדרון כנגד הביקורת השיפוטית גם על המקרה הישראלי.
קרא עוד...
No more articles to load

הפורום אינו נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות על סדר היום ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת פעילות הפורום הינה של מביע העמדה או הדעה בלבד.
כל הזכויות שמורות לפורום ואין לעשות שימוש בתכני הפורום ללא אישור מראש.