רשות הרבים - הפורום הישראלי למשפט וחירות

רשות הרבים

ברוכים הבאים לרשות הרבים - כתב העת של הפורום הישראלי למשפט וחירות

כתב העת נועד לקיום דיון מעמיק בסוגיות עכשוויות וכלליות המעסיקות את עולם המשפט בישראל. כתב העת משמש במה לדיון משפטי מעמיק ומשאב למשפטנים בכל התחומים  ומארח מאמרים פרי עטם של משפטנים מובילים. מאמרי כתב העת מאוזכרים בפסיקת בית המשפט העליון ובכתיבה אקדמית ומחקרית.

עורך מייסד: עו”ד יונתן גרין
עורך ראשי: ד”ר שאול שארף

האם לבג”ץ יש סמכות שיפוט בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה? // דוד ברלינר
כניסת צה"ל לחבל עזה באוקטובר 2023, מעלה את הצורך לשוב ולדון בהיקף הפיקוח שצריך להיות לבית המשפט העליון על פעולת הצבא בשטחי יש"ע. עו"ד דוד ברלינר סוקר את מקורות הסמכות הבעייתיים של בג"ץ באזורים אלו – ובעקבות כך מציע להסדיר את הסמכות בחקיקה.
קרא עוד...
ניתוח השוואתי־אמריקני של דיני הלחימה במלחמת ישראל־חמאס 2023 // תומס נ. ויטְלי
תרגום מאמרו של פרופ' תומס ויטלי, בו הוא דן על האשמות כלפי ישראל, שלפיהן היא מפרה את הדין בין־לאומי בעניין הטלת מצור, העברה בכפייה של אזרחים וההפצצות הרבות של שטחים בנויים. בעקבות הניתוח המשפטי וההשוואתי מסקנתו היא כי האשמות הללו שגויות.
קרא עוד...
ריבונות כערך מוגן בדין הפלילי // יותם ברגר ואלדר גילרן
מאמרם של יותם ברגר ואלדר גילרן עוסק בעיון בעבירת הפגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה לפי סעיף 97 לחוק העונשין, בעקבות טבח שבעה באוקטובר. המסקנה היא כי ראוי להעמיד מחבלים אלו לדין לפי סעיף 97 , וכי לפרקליטות הסמכות הסטטוטורית לבקש לגזור על מחבלים שיורשעו לפי הסעיף עונש מוות, וזאת מבלי שיש צורך בתיקוני חקיקה ייעודיים.
קרא עוד...
כליאה ‘קבוצתית’ של טרוריסטים // אברהם של”ו
בעקבות פסיקת בג"ץ בפרשת "קלפי המיקוח" (2000) השנויה במחלוקת, משווה עו"ד אברהם של"ו בין הדין הישראל לדין האמריקאי ביחס להחזקת לוחמים בלתי חוקיים וכליאתם. מן ההשוואה עולה כי הדין הישראלי מאמץ פרדיגמה משטרתית, במקום פרדיגמה צבאית - כמו זו שאומצה בדין האמריקאי.
קרא עוד...
על מידתיות צנועה בדיני מלחמה // משה כהן אליה
פרופ' משה כהן אליה בוחן את השימוש בעיקרון המידתיות בדיני מלחמה. מסקנתו היא כי הערכת המידתיות של אקט לוחמתי חשופה במידה רבה להטיות ערכיות - ולכן ראוי בהתאם לגלות מידה רבה של צניעות ביישום מבחני המידתיות בדיני המלחמה.
קרא עוד...
No more articles to load

עמדה או דעה המוצגת ברשות הרבים היא של המחבר בלבד.
כל הזכויות שמורות לפורום ואין לעשות שימוש בתכני הפורום ללא אישור מראש.

רוצים לכתוב עבור כתב העת? כנסו ל”קול קורא” והגישו מאמר לפרסום!
מאמרי כתב העת מופיעים גם במאגר נבו.