מדע המדינה Archives - הפורום הישראלי למשפט וחירות

תוצאות חיפוש

ביקורת שיפוטית

חוק, פרשנות וסמכות // ברכיהו ליפשיץ

פרופ’ ברכיהו ליפשיץ מנסח מסה חשובה על “מות המחוקק” בעקבות פרשנות יתר של שופטי ישראל במסגרת ההפיכה השיפוטית בעשורים האחרונים. מסה זו היא החיבור הראשון בסדרת מאמרים על “פרשנות שיפוטית” במשפט הישראלי.

קרא עוד »
ביקורת שיפוטית

עקרון עליונות הכנסת כעקרון יסוד בשיטת המשטר הישראלית // שגיא ברמק

ד”ר שגיא ברמק מפרט את טענות ההגנה כנגד אלו המבקשים לעמעם את עקרון עליונות הפרלמנט בישראל ובבריטניה, ומוכיח כי לא נס לחו של עיקרון זה ויישומו נדרש לנוכח האימפריאליזם המשפטי בישראל.

קרא עוד »
מדע המדינה

הכנסת – הרשות שנשכחת בשיח החוקתי ושתי הצעות לחיזוקה // גונן אילן

ברשימה זו מציג גונן אילן שני כשלים מרכזיים בכנסת ישראל ומציע להם פתרונות – האחד, הפקעת סמכותה לחוקק על ידי הממשלה פוגעת בתכלית המרכזית של הכנסת כגוף מחוקק; השני, הכנסת בגודלה הנוכחית לא משקפת את הצרכים הייצוגיים של העם.

קרא עוד »