משפט חוקתי Archives - הפורום הישראלי למשפט וחירות

תוצאות חיפוש

ביקורת שיפוטית

פרשנות חקיקה בישראל – מבוא // שמעון נטף

מאמר זה הוא פרק המבוא מתוך ספרו של עו”ד שמעון נטף – פרשנות החקיקה בישראל. הספר סוקר את הכתיבה המקצועית והאקדמית בתחום הפרשנות, את התפתחויות שיטת פרשנות החקיקה בפסיקת בית המשפט העליון ותמורותיה – בדגש על התפתחות גישתו של השופט אהרן ברק ובוחן אותן במבט ביקורתי והשוואתי.

קרא עוד »
משפט חוקתי

מתווה גורסץ’ – כיצד ראוי לאזן בין הזכות לחופש ביטוי ובין הזכות לשוויון? // יעקב בן־שמש

ד”ר יעקב בן שמש מנתח את פסק דינו של שופט בית המשפט העליון הפדרלי בארה”ב, ניל גורסץ’, שהוביל את דעת הרוב בפס”ד Creative v. Elenis, וטוען כי המתווה שמציע גורסץ’ הוא איזון עדין שמבטא ערכים שמרניים וליברליים כאחד, ושיש בו גם גישת אמצע בעימות העקרוני שמתחולל בהקשר הישראלי בין אקטיביזם משפטי ובין שמרנות משפטית

קרא עוד »
המהפכה החוקתית

הצעת מתווה לרפורמה משפטית // ברכיהו ליפשיץ

פרופ’ ברכיהו ליפשיץ תופס את השור בקרניו ומנסח מתווה לשינוי הנדרש במערכת המשפט בישראל. המתווה מבוסס לפי עקרונות שניסח במאמרו “הו, תמימות לא־קדושה” ומתוך שאיפה להגיע לפשרה במובן העמוק, כזו שכוללת בירור ודו־שיח אמיתיים לגופם של דברים.

קרא עוד »
ביקורת שיפוטית

עקרון עליונות הכנסת כעקרון יסוד בשיטת המשטר הישראלית // שגיא ברמק

ד”ר שגיא ברמק מפרט את טענות ההגנה כנגד אלו המבקשים לעמעם את עקרון עליונות הפרלמנט בישראל ובבריטניה, ומוכיח כי לא נס לחו של עיקרון זה ויישומו נדרש לנוכח האימפריאליזם המשפטי בישראל.

קרא עוד »
מדע המדינה

הכנסת – הרשות שנשכחת בשיח החוקתי ושתי הצעות לחיזוקה // גונן אילן

ברשימה זו מציג גונן אילן שני כשלים מרכזיים בכנסת ישראל ומציע להם פתרונות – האחד, הפקעת סמכותה לחוקק על ידי הממשלה פוגעת בתכלית המרכזית של הכנסת כגוף מחוקק; השני, הכנסת בגודלה הנוכחית לא משקפת את הצרכים הייצוגיים של העם.

קרא עוד »
ביקורת שיפוטית

הו, תמימות לא־קדושה // ברכיהו ליפשיץ

פרופ’ ברכיהו ליפשיץ סוקר את הגירעון הדמוקרטי שנוצר על ידי בית המשפט העליון, החל משנות השמונים דרך שנות התשעים ועד ימינו. הרשימה משמשת בסיס רעיוני לתומכי השינויים ברשות השופטת בישראל ומבקרת בנחרצות את מתנגדיהם.

קרא עוד »