משפט פלילי Archives - הפורום הישראלי למשפט וחירות

תוצאות חיפוש

משב"ל פומבי

ריבונות כערך מוגן בדין הפלילי // יותם ברגר ואלדר גילרן

מאמרם של יותם ברגר ואלדר גילרן עוסק בעיון בעבירת הפגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה לפי סעיף 97 לחוק העונשין, בעקבות טבח שבעה באוקטובר. המסקנה היא כי ראוי להעמיד מחבלים אלו לדין לפי סעיף 97 , וכי לפרקליטות הסמכות הסטטוטורית לבקש לגזור על מחבלים שיורשעו לפי הסעיף עונש מוות, וזאת מבלי שיש צורך בתיקוני חקיקה ייעודיים.

קרא עוד »
משפט פלילי

המשפט הפלילי – על צומת דרכים // השופט יוסף אלרון

ברשימה זו מציג שופט העליון יוסף אלרון עמדה שלפיה “זכויות הנאשם” מעוגנות היטב בחקיקה ובהלכה הפסוקה, ומי שמבקש להגביל טיעונים אלו הלכה למעשה מסיג את המשפט הפלילי לאחור. לטענתו, ‘שיח הזכויות’ ו’שיח הראיות’ אינם עומדים זה כנגד זה, אלא משלימים זה את זה – מטרתם המשותפת היא להוביל לבירור האמת ועשיית משפט צדק, כך שהרובד האחד משמש מסד לרובד השני.

קרא עוד »