תרגומים Archives - הפורום הישראלי למשפט וחירות

תוצאות חיפוש

תרגומים

ניתוח השוואתי־אמריקני של דיני הלחימה במלחמת ישראל־חמאס 2023 // תומס נ. ויטְלי

תרגום מאמרו של פרופ’ תומס ויטלי, בו הוא דן על האשמות כלפי ישראל, שלפיהן היא מפרה את הדין בין־לאומי בעניין הטלת מצור, העברה בכפייה של אזרחים וההפצצות הרבות של שטחים בנויים. בעקבות הניתוח המשפטי וההשוואתי מסקנתו היא כי האשמות הללו שגויות.

קרא עוד »
תרגומים

השוויון הריק מתוכן // פטר ווסטן

תרגום מאמרו של פרופ’ פטר ווסטן – The Empty Idea of Equality – בו הוא הוא טוען כי שרידותו של עיקרון השוויון נובע מן העובדה שהוא חסר תוכן. טענתו מתבססת, בין השאר, כי המשמעות שמוענקת לשוויון מייתרת אותו. בנוסף הוא טוען כי שוויון נוטה ליצור בלבול ושגיאות לוגיות. כתוצאה מכך, פרופ’ ווסטן מסיק כי יש לזנוח את רטוריקת השוויון.

קרא עוד »

היסודות ההיסטוריים של המשפט // הרולד ג. ברמן

תרגום המאמר של הרולד ברמן, The Historical Foundation of Law, בו הוא מחיה את תורת המשפט ההיסטורית שמיישבת את האסכולות המרכזיות האחרות – הפוזיטיביזם ומשפט הטבע – ובכך מייצרת תורת משפט אינטגרטיבית שעונה לאתגרים ההיסטוריים העומדים בפני מסורת המשפט המערבית.

קרא עוד »

אקטיביזם שיפוטי – עיון חוזר // תומאס סואל

תרגום מאמרו של תומאס סואל, בו הוא מנתח את ההבדל האופרטיבי שבין אקטיביזם שיפוטי לבין ריסון שיפוטי – תוך התמקדות במושג “כוונה מקורית”. לאחר מכן הוא בוחן את הסוגיות המהותיות המבחינות בין המושגים. לבסוף, הוא קורא תיגר על התדמית של “שופטים אקטיביסטים ליברלים”, בטענה שיש גיוון פוליטי בין שורות האקטיביסטים השיפוטיים, כעניין של עובדה היסטורית.

קרא עוד »
תרגומים

ליבת הטיעון נגד ביקורת שיפוטית // ג’רמי וולדרון

פרופ’ וולדרון במאמרו מבקר את הביקורת השיפוטית בשתי טענות מרכזיות: אחת, אין סיבה להניח שזכויות נשמרות באמצעות ביקורת שיפוטית יותר משימוש בגופי חקיקה דמוקרטיים. שתיים, ללא קשר לתוצאות שמשיגה הביקורת השיפוטית, היא אינה לגיטימית מבחינה דמוקרטית. טענותיו מתבססות על חברה שמתקיימים בה מוסדות דמוקרטיים המתפקדים באופן סביר ושרוב הפרטים בה לוקחים ברצינות את זכויותיהם. בסוף המאמר הוא מנתח את ההשלכות כשתנאים אלה לא מתקיימים.

קרא עוד »
תרגומים

שופטי משפט מקובל בשיטה של משפט־אזרחי: תפקידם של בתי המשפט הפדרליים בפרשנות חוקים והחוקה // השופט אנטונין סקאליה

תרגום מאמרו של השופט אנטונין סקאליה, בו הוא פורש את משנתו ותפיסת עולמו השיפוטית – על פרשנות, שיקול דעת שיפוטי, לימודי המשפטים, שיטות משפט, תפקיד השופט ועוד.

קרא עוד »