ספרייה - הפורום הישראלי למשפט וחירות

ספרייה - יסודות משפט

ברוכים הבאים ל"יסודות משפט", ספרייה דיגיטלית שתרכז מקורות חיוניים ורשימת קריאת חובה למשפטן הישראלי. אנו מקווים כי ספרייה זו תהיה מקור להשראה, העשרה והעמקה למשפטנים בכל השלבים ובכל התחומים

יש לכם הצעה או המלצה לטקסט? שינוי או תיקון? משהו חסר? כתבו לנו.
שימו לב: חלק קטן מהמקורות (במיוחד באנגלית) מפנים למאגרים אקדמיים סגורים למנויים בלבד. לרוב הסטודנטים והחוקרים יש גישה למאגרים אלו.

הפורום אינו נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות על סדר היום ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת פעילות הפורום הינה של מביע העמדה או הדעה בלבד.

מקורות בעברית:

לקט מובחר

השופט משה לנדוי, מתן חוקה לישראל בדרך פסיקת בית המשפט, מאמר, משפט וממשל (1996), 15 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

השופט אנטונין סקאליה, שופטי משפט מקובל בשיטה של משפט-אזרחי: תפקידם של בתי המשפט הפדרליים בפרשנות חוקים והחוקה, מאמר, הוצאת אונ’ פרינסטון (2018) (תרגום בלעדי עבור הפורום).
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ ג’רמי וולדרון, ליבת הטיעון נגד ביקורת שיפוטית, מאמר, 115 Yale LJ. 1346 (2006) (תרגום בלעדי עבור הפורום – 2022).
לקריאה לחצו כאן

השופט ג’ונתן סמפשן, האימפריה המתרחבת של המשפט, 5 הרצאות עבור רשת הבי-בי-סי (2019).
לקריאת סקירת ההרצאות בעברית לחצו כאן
לשמיעת ההרצאות המלאות באנגלית לחצו כאן
להורדת תמליל מלא באנגלית לחצו כאן

פרופ’ מייקל ו. מקונל, ארבעה פנים של הגות משפטית שמרנית, מאמר, בית הספר למשפטים באוניברסיטת שיקגו (1988), 9 עמודים (תרגום בלעדי עבור הפורום).
לקריאה לחצו כאן 

פרופ’ פטר ווסטן, השוויון הריק מתוכן, מאמר, בית הספר למשפטים בהרווארד (1980) (תרגום בלעדי עבור הפורום).
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ סטנלי פיש, הכוונה היא הכול: ניתוח ביקורתי לספרו של אהרן ברק “הפרשנות התכליתית במשפט”, מאמר, בית הספר למשפטים בקרדוזו (2008) (תרגום בלעדי עבור הפורום).
לקריאה לחצו כאן

 

המהפכה החוקתית

השופט משה לנדוי, מתן חוקה לישראל בדרך פסיקת בית המשפט, מאמר, משפט וממשל (1996), 15 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

ד”ר יהושע שגב, “ההיית או חלמתי חלום” – השופט חשין על סמכותה המכוננת של הכנסת, מאמר, מאזני משפט (2007), 15 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ עלי זלצברגר, הסמכות המכוננת של ישראל – שתי הערות אגב לאימרות אגב, או הזמנה לפתיחת הדיון מחדש, מאמר,  משפט וממשל ג (1996).
לקריאה לחצו כאן

ד”ר הלל סומר, הזכויות הבלתי מנויות – על היקפה של המהפכה החוקתית, מאמר, משפטים (1997), 82 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ יהונתן גבעתי ואהרן גרבר, כיצד השפיעה המהפכה החוקתית על האמון בבית המשפט, משפטים נג (2022).
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ גדעון ספיר, המהפכה החוקתית: עבר, הווה, עתיד, ספר (2010), 295 עמודים.
לרכישת הספר לחצו כאן

פרופ’ רות גביזון, המהפכה החוקתית – תיאור המציאות או נבואה המגשימה את עצמה?, מאמר, משפטים (1997), 127 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

דעת המיעוט של השופט מישאל חשין, בנק המזרחי המאוחד בע”מ נגד מגדל כפר שיתופי, פסק דין של בית המשפט העליון הישראלי (1995), 100 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

עו”ד דרור חוטר ישי, ראש לשכת עוה”ד לשעבר: “המהפכה החוקתית הפכה לאנטי דמוקרטית”, ראיון, מעריב (2019).
לקריאה לחצו כאן

 

משפט חוקתי

פרופ’ ג’רמי וולדרון, ליבת הטיעון נגד ביקורת שיפוטית, מאמר, 115 Yale LJ. 1346 (2006) (תרגום בלעדי עבור הפורום – 2022).
לקריאה לחצו כאן

ד”ר יהושע שגב, מדוע לישראל אין ולא תהיה חוקה (לפחות בעתיד הנראה לעין)? על סגולותיה של “ההחלטה שלא להחליט”, מאמר, מאזני משפט (2006), 74 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

ד”ר יהושע שגב, דברים בזכותה של זכות העמידה המסורתית, מאמר, הפרקליט (2006), 38 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

עו”ד שי-ניצן כהן, עו”ד שמעון נטף וד”ר אביעד בקשי, בחירת שופטים לבתי משפט חוקתיים – מחקר השוואתי, נייר מדיניות, פורום קהלת (2019), 112 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

השופט משה לנדוי, חוקה כחוק עליון למדינת ישראל, מאמר, הפרקליט (1971), 12 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

 פרופ’ יואב דותן, הביקורת השיפוטית במסגרת חוקה: שאלת האחריותיות-מבט השוואתי, מאמר, משפט וממשל תשס”ז.
לקריאה לחצו כאן

ד”ר הלל סומר, בזכות הריסון השיפוטי בתחום החוקתי, מאמר, משפט ועסקים (2012), 28 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

עו”ד אהרן גבר ושירה סולו, שפטת מרובה, לא שפטת: דוקטרינת השפיטות בבית המשפט העליון בישראל, נייר מדיניות, פורום קהלת (2022).
לקריאה לחצו כאן

ח. יערי, כיום – חוקי יסוד ולא חוקה: עמדת ד. בן גוריון והממשלה, כתבה, דבר (1950).
לקריאה לחצו כאן

ד”ר אביעד בקשי ופרופ’ גדעון ספיר, בזכות הזכות למדינת לאום – על חסרונו של השיקול הלאומי בפסקי הדין בעניין חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה), תשס”ג 2003, מאמר, עיוני משפט (2013), 25 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

עו”ד אהרן גרבר, זכות העמידה במשפט הציבורי בישראל, נייר עמדה, פורום קהלת (2019), 80 עמודים.
לקריאה לחצו כאן 
לקריאת תקציר המאמר באתר “מידה”, לחצו כאן

ד”ר יהושע שגב, “סעד למען הצדק”: שני דגמים של סמכות עניינית בלתי-קונוונציונלית, קרית המשפט כרך ז’ (2008).
לקריאה לחצו כאן

משפט מנהלי והייעוץ המשפטי

ד”ר אביעד בקשי, הייעוץ המשפטי והממשלה: ניתוח והמלצות, נייר עמדה, פורום קהלת (2017), 60 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

ד”ר איתן לבונטין ורות גביזון, עמדתו “המחייבת” של היועץ המשפטי לממשלה, ספר שמגר — מאמרים (חלק א, 2003).
לקריאה לחצו כאן

ד”ר איתן לבונטין, מבוא ביקורתי לייצוג המדינה בערכאות, משפטים נב (2022).
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ יואב דותן, השופט שטיין נגד חומת ההשתקה, טור דעה, הארץ (2019).
לקריאה לחצו כאן (מאגר למנויים בלבד)

עו”ד גיל ברינגר, המחטף השקט: מיועצים משפטיים ל”שומרי סף”, מאמר, השילוח (2018), 25 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

עו”ד שמעון נטף, עמדתו המחייבת של היועץ המשפטי לממשלה, ביכורי משפט א (2020).
לקריאה לחצו כאן

השופט נעם סולברג, על ערכים סובייקטיביים ושופטים אובייקטיביים, מאמר, השילוח (2020), 19 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

השופט נעם סולברג, הלכת דרעי-פנחסי בראי עילת הסבירות, בלוג רשות הרבים (2022).
לקריאה לחצו כאן

עו”ד יונתן גרין, מה סביר בסבירות?, מאמר, השילוח (2020).
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ יואב דותן, נפלאות הסבירות, טור דעה, הארץ (2019).
לקריאה לחצו כאן

עו”ד אהרן גרבר, “המניעה המשפטית” של היועץ המשפטי לממשלה – ביקורת והערכה, בלוג רשות הרבים (2021).
לקריאה לחצו כאן

עו”ד אהרן גרבר, “הייתה או לא הייתה” – האם תיתכן “הלכה” שמעניקה ליועץ המשפטי לממשלה מונופול על הייצוג?, פורום עיוני משפט (2021).
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ דניאל פרידמן, הלכת דרעי-פנחסי ועקרונות יסוד בדיני פרשנות, מאמר, פורום עיוני משפט (2020), 24 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

מיכל שקד, הערות על ביקורת הסבירות במשפט המינהלי, מאמר, משפטים י”ב (1982).
לקריאה לחצו כאן

השופט משה לנדוי, על שפיטות וסבירות בדין המנהלי, מאמר, עיוני משפט (1989), 13 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ יואב דותן, הדחה שיפוטית של נבחרי ציבור במבחן חוקתי, מאמר, ICON-S-IL בלוג (2020).
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ דניאל פרידמן, יועץ שהוא מחוקק, שופט ותובע, ספר לבונטין (2013), 181.
לקריאה לחצו כאן

 

מערכת המשפט בישראל

השופט משה לנדוי, מדינה על הטיטאניק, ראיון, הארץ (2000).
לקריאה לחצו כאן (מאגר למנויים בלבד)

פרופ’ יורם שחר, משכן כמשפטו, מאמר, מחקרי משפט יט (2003).
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ מנחם מאוטנר, ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי, מאמר, עיוני משפט (1993), 93 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

בנימין כהן, בשבח הפורמליזם, הפרקליט ז (1950) 324.
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ דניאל פרידמן, חוק, חוקה ומשפט: שיחה עם שר המשפטים לשעבר, פרופסור דניאל פרידמן, ראיון, זוית אחרת (2018).
לקריאה לחצו כאן

השופט חיים ה’ כהן, אוביטר ז”ל והגינות לאי”ט, בעקבות בגצ 164-97 קונטרם בעמ נ’ משרד האוצר, פד נב(1) 289, משפטים ל”א(2) תשס”א.
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ דניאל פרידמן, הגבלת כוחה האדיר של מערכת המשפט תחזיר את אמון הציבור, טור דעה, גלובס (2019).
לקריאה לחצו כאן

השופט רוברט בורק, השופט, החרב והארנק, מאמר ביקורת, תכלת (2007).
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ דניאל פרידמן, קץ התמימות, ספר (2019), 943 עמודים.
לרכישת הספר לחצו כאן

פרופ’ דניאל פרידמן, הארנק והחרב, ספר (2013), 595 עמודים.
לרכישת הספר לחצו כאן

פרופ’ דניאל פרידמן, לשמור על השומרים, טור דעה, ויינט (2019).
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ דניאל פרידמן, כשהגיגים של שופטת עליון הופכים לחוק, טור דעה, ויינט (2019).
לקריאה לחצו כאן

הגות מבואית – תפקיד מערכת המשפט

השופט משה לנדוי, כוחו של בית המשפט ומגבלותיו, משפטים י (1980).
לקריאה לחצו כאן

השופט אנטונין סקאליה, שופטי משפט מקובל בשיטה של משפט-אזרחי: תפקידם של בתי המשפט הפדרליים בפרשנות חוקים והחוקה, מאמר, הוצאת אונ’ פרינסטון (2018) (תרגום בלעדי עבור הפורום).
לקריאה לחצו כאן

השופט ג’ונתן סמפשן, האימפריה המתרחבת של המשפט, 5 הרצאות עבור רשת הבי-בי-סי (2019).
לקריאת סקירת ההרצאות בעברית לחצו כאן
לשמיעת ההרצאות המלאות באנגלית לחצו כאן
להורדת תמליל מלא באנגלית לחצו כאן

פרופ’ מייקל ו. מקונל, ארבעה פנים של הגות משפטית שמרנית, מאמר, בית הספר למשפטים באוניברסיטת שיקגו (1988), 9 עמודים (תרגום בלעדי עבור הפורום).
לקריאה לחצו כאן

תומאס סואל, אקטיביזם שיפוטי – עיון חוזר, מאמר (Hoover Institution Press, 1989) (תרגום בלעדי עבור הפורום).
לקריאה לחצו כאן

השופט ריצ’רד פוזנר, משמעותו של ריסון עצמי שיפוטי, מאמר (1983), Indiana Law Journal, Volume 59 Issue 1, שלושה עשר עמודים (תרגום בלעדי עבור הפורום).
לקריאה לחצו כאן

אלכסנדר המילטון, הפדרליסט מס’ 81, מאמר (1788).
לקריאה לחצו כאן (למנויים בלבד)

פרופ’ רות גביזון, לקחי ‘הפדרליסט’ וההליך החוקתי בישראל, מאמר, תכלת (2001).
לקריאה לחצו כאן

השופט אנטונין סקאליה, ייעודו של שופט, נאום (2007), 6 עמודים (תרגום בלעדי עבור הפורום).
לקריאה לחצו כאן

השופט אנטונין סקאליה, שלטון החוק כשלטון החוקים, מאמר (1989), University of Chicago Law Review, שמונה עמודים (תרגום בלעדי עבור הפורום).
לקריאה לחצו כאן

השופט אנטונין סקאליה, השופט כמולא, נאום (2009), 5 עמודים (תרגום בלעדי עבור הפורום).
לקריאה לחצו כאן

השופט רוברט בורק, המהפכה התמידית, פרק המבוא מתוך ספרו “כפיית הטוב: שלטונם העולמי של שופטים” (2003). תרגום בלעדי עבור הפורום.
לקריאה לחצו כאן

השופט פרנק איסטרברוק, שיקול דעת שיפוטי בפרשנות חקיקה, מאמר (2004), Oklahoma Law Review. תרגום בלעדי עבור הפורום.
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ הרולד ברמן, היסודות ההיסטוריים של המשפט, מאמר (2005), 54 Emory Law Journal (תרגום).
לקריאה לחצו כאן

רועי כדורי, תורת פרשנות החוק על פי אנטונין סקאליה, מחקר המכון לאסטרטגיה ציונית (2020).
לקריאה לחצו כאן 

תומס סואל, פרקים 2, 3, 7, 8, בתוך עימות בין השקפות, ספר (2001), 278 עמודים.
לרכישת הספר לחצו כאן

ד”ר יובל לוין, הפולמוס הגדול, ספר (2018), 257 עמודים.
לרכישת הספר לחצו כאן

 

מערכת אכיפת החוק ומשפט פלילי

ויליאם בר, החוקה ושלטון החוק, נאומו של שר המשפטים האמריקני, תרגום באתר מידה (2020).
לקריאה לחצו כאן 

פרופ’ ישראל צבי גילת וד”ר יהושע שגב, מה קרה להביאס קורפוס? על משמרת החירות בבג”ץ, מאמר, המשפט (2017), 35 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

פרופ’ מרים גור אריה, פניקה מוסרית והשחיתות השלטונית: השתלטות העברה הפלילית של הפרת אמונים על התחום האתי והמשמעתי, מאמר, משפט ועסקים (2014), 20 עמודים.
לקריאה לחצו כאן 

פרופ’ בעז סנג’רו, פרשנות מרחיבה בפלילים?! האומנם ‘אין מחוקק מבלעדי המחוקק ולו בלבד נתכנו עלילות החקיקה’? על נשיא בית-המשפט העליון כמחוקק-על והספד לכלל הפרשנות המצמצמת, מאמר, עלי משפט ג’ (2013) 165 – 189.
לקריאה לחצו כאן

השופטת הילה גרסטל, אני מאשימה, ראיון מצולם, עובדה (2017), 18 דקות.
לצפייה לחצו כאן

פרופ, רינת קיטאי, פגיעה במשרתו של אדם בשירות הציבורי בשל חשד לביצועה של עבירה פלילית, מאמר, עלי משפט (2002), 20 עמודים.
לקריאה לחצו כאן

 

אקטיביזם שיפוטי בישראל

פרופ’ דניאל פרידמן, מאקטיביזם שיפוטי למהפכה, מאמר בבלוג “רשות הרבים” (2021).
לקריאה לחצו כאן

נטעאל בנדל, קיצור תולדות האקטיביזם השיפוטי בישראל, כתבה, מקור ראשון (2019).
לקריאה לחצו כאן

מקורות באנגלית:

לקט מובחר

Jeremy Waldron, The Core of the Case Against Judicial Review, Article, The Yale Law Journal (2006), 61 Pages.
Read full text here

Michael W. McConnell, Four Faces of Conservative Legal Thought, Article, Law School Record (1988), 7 Pages.
Read full text here

Lawrence B. Solum, Legal Theory Lexicon, Lexicon, 2003 – 2019, 94 entries.
Read full text here

 

הגות מבואית – תפקיד מערכת המשפט 

Frederic Bastiat, The Law, Book (1950), 75 Pages.
Read full text here

Alexander Hamilton, Federalist No. 81: The Judiciary Continued, and the Distribution of the Judicial Authority, Article (1788).
Read full text here

Gregory E. Maggs, A Concise Guide to the Federalist Papers as a Source of the Original Meaning of the United States Constitution, Article, Boston University Law Review (2007), 46 Pages.
Read full text here

Friedrich A. Hayek, The Decline of the Rule of Law, Article, The Freeman (1953).
Read full text here

Antonin Scalia, The Rule of Law as a Law of Rules, Article, University of Chicago Law Review (1989), 13 Pages.
Read full text here
לקריאת תרגום לעברית לחצו כאן

Jonathan Sumption, Law’s Expanding Empire, The Reith Lectures, BBC (2019).
Listen to the Lectures Here
Read full text here
לקריאת סיכום ההרצאות בעברית לחצו כאן

Richard Posner, Enlightened Despot, Book Review, The New Republic (2007).  
Read full text here
לקריאת תרגום לעברית לחצו כאן

Peter Westen, The Empty Idea of Equality, Article, Harvard Law Review Vol. 95, No. 3 ( 1982) 537.
Read full text here

 

שפיטה ותפקיד השופט

Antonin Scalia, Mullahs of the West: Judges as Moral Arbiters, Speech (2009), pages 8-18.
Read full text here
לקריאת תרגום לעברית לחצו כאן

Shelton M Vaughan, Judicial Decisionmaking: The Role of Text, Precedent, and the Rule of Law, Article, Harvard Journal Of Law And Public Policy (1994), 4 Pages.
Read full text here

Antonin Scalia, The Vocation of a Judge, Chapter In: Scalia Speaks: Reflections on Law, Faith, and Life Well Lived (2017), 11 Pages.

Lon L. Fuller, The Forms and Limits of Adjudication, Article, Harvard Law Review (1978), 56 Pages.
Read full text here

Aviad Bakshi, Selecting Judges to Constitutional Courts – a Comparative Study, Kohelet Policy Forum paper (2022).
Read full text 
here

 

שמרנות משפטית ושיפוטית

Harold J. Berman, The Origins of Historical Jurisprudence: Coke, Selden, Hale, Article, The Yale Law Journal (1994), 88 Pages.
Read full text here

.Harvie Wilkinson III, Why Conservative Jurisprudence is Compassionate, Article, Virginia Law Review (2003), 20 Pages
Read full text here

George F. Will, The Judicial Supervision of Democracy, Chapter In: The Conservative Sensibility (2019), 67 Pages.

 

פרשנות שיפוטית וחוקתית

Stanley Fish, Intention Is all There Is: A Critical Analysis of Aharon Barak’s Purposive Interpretation in Law, Article,  Cardozo Law Review (2008), 37 Pages.
Read full text here

Antonin Scalia, Originalism: The Lesser Evil, Article,  University of Cincinnati Law Review (1989), 18 Pages.
Read full text here

Frank H. Easterbrook, Legal Interpretation and the Power of the Judiciary, Article, Harvard Journal of Law & Public Policy (1984), 12 Pages.
Read full text here

Felix Frankfurter, Some Reflections on the Reading of Statutes, book (1947), 29 Pages.
Read full text here

John Manning, Textualism and Legislative Intent, Article, Virginia Law Review (2005), 31 Pages.
Read full text here

 

משפט חוקתי

Antonin Scalia, The Doctrine of Standing as an Essential Element of the Separation of Powers, 17 SUFFOLK U. L. REV. 881 (1983).
Read full text 
here

Herbert Wechsler, Toward Neutral Principles of Constitutional Law, Article, Harvard Law Review (1959), 35 Pages.
Read full text here

 

משפט מנהלי

Yoav Dotan, Impeachment by Judicial Review: Israel’s Odd System of Checks and Balances, Article, Theoretical Inquiries in Law (2018), 40 Pages.
Read full text here

Richard Epstein, Why the Modern Administrative State is Inconsistent with the Rule of Law, Article, New York University Journal of Law & Liberty (2008), 25 Pages.
Read full text here

Alexander M. Bickel, Establishment and General Justification of Judicial Review, Chapter In: The Least Dangers Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics (1986), 26 Pages.
Read full text here

Ariel L. Bendor & Joshua Segev, The Supreme Court as a Babysitter: Modeling Zubik V. Burwell and Trump V. International Refugee Assistance Project Rights, Article, Michigan State Law Review (2018), 30 Pages.
Read full text here

 

אקטיביזם שיפוטי

Thomas Sowell, Judicial Activism Reconsidered, Book (1989), 33 Pages.
Read full text here

Arthur D. Hellman, Judicial Activism: The Good, the Bad, and the Ugly, Article, Mississippi College Law Review (2002), 14 Pages.
Read full text here

 

מערכת אכיפת החוק ומשפט פלילי

Daniel J. Seidmann & Alex Stein, The Right to Silence Helps the Innocent: A Game-Theoretic Analysis of the Fifth Amendment Privilege, Article, Harvard Law Review (2000), 80 Pages.
Read full text here

Richard A. Bierschbach and Alex Stein, Overenforcement, Article, Georgetown Law Journal (2005), 40 Pages.
Read full text here

 

משפט וכלכלה

Richard Posner, Hayek, Law, and Cognition, Article, New York University Journal of Law & Liberty (2005), 19 Pages.
Read full text here

Ronald Coase, The Problem of Social Cost, Article, The Journal of Law & Economics (1960), 40 Pages.
Read full text here

Clarence Thomas, Victims and Heroes in the ‘Benevolent State’, Article, Harvard Journal Of Law And Public Policy (1996), 12 Pages.
Read full text here