סדנת הכנה ללימודי משפטים ושנה א' באקדמיה - הפורום הישראלי למשפט וחירות

סדנת הכנה
ללימודי משפטים
באקדמיה

לסטודנטים המתחילים לימודי משפטים השנה (תשפ"ד)

עקב אירועי השעה - הסדנה נדחתה התאריך יפורסם לכשיתבהר המצב

הירשמו עוד היום לסדנה, וקבלו תזכורת קרוב למועד!