קורס תחילת לימודי משפטים - הפורום הישראלי למשפט וחירות
הפורום הישראלי למשפט וחירות שמח להודיע על פתיחת קורס

יסודות במשפט חוקתי והכנה לשנה א'

לסטודנטים המתחילים לימודי משפטים השנה (תשפ"ג)

להתחיל את התואר ברגל ימין

פרטי הקורס

הסטודנטים

הקורס מעניק מבוא בסיסי למשפט חוקתי, והכנה לתחילת לימודי המשפטים עם מושגי מפתח והסברים מועילים.

המרצים

תכני הקורס יועברו ע"י פרופ' גדעון ספיר מאונ' בר אילן, ועו"ד ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום הישראלי למשפט וחירות

הקורס

ארבעה מפגשים קצרים בזום בסמוך לתחילת הלימודים. ההשתתפות הינה ברישום מראש בלבד וללא תשלום. הרישום מהווה התחייבות להשתתף במפגשים.

המפגשים

20.09.22
11:00-12:30
21.09.22
11:00-12:30
02.10.22
11:00-12:30
03.10.22
11:00-12:30

הצטרפו אלינו לתחילת המסע