סדנת הכנה ללימודי משפטים ושנה א' באקדמיה - הפורום הישראלי למשפט וחירות

סדנת הכנה
ללימודי משפטים
באקדמיה

לסטודנטים המתחילים לימודי משפטים השנה (תשפ"ד)

09.10.23 | מפגש ראשון

מושגי יסוד בעולם המשפט

11.10.23 | מפגש שני

המשפטן בישראל

ד״ר שאול שארף

מרצה במרכז האקדמי פרס ועורך בלוג רשות הרבים

הירשמו עוד היום לסדנה, וקבלו תזכורת קרוב למועד!