קול קורא להגשת רשימות - הפורום הישראלי למשפט וחירות

קול קורא להגשת מאמרים לבלוג רשות הרבים

קול קורא להגשת רשימות לסימפוזיון:

משב"ל פומבי בלחימה א־סימטרית בזירה רב־מערכתית

מדינת ישראל מצויה בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל בעקבות אירועי הטבח ב־ 7 באוקטובר. בטובתה או שלא בטובתה, ברבות השנים, ישראל בחזית המשב”ל הפומבי בסוגיות רבות ומגוונות.
בתוך כך, בית המשפט העליון קבע תקדימים שונים במשב”ל פומבי – שלעיתים קרובות עסקו בסוגיות רגישות מבחינה מדינית וציבורית.

כתב העת “רשות הרבים” מזמין חוקרים במשפט, משלל מקצועות והתמחויות, לנסח ביקורת פסיקה, ולהביע עמדה אקדמית ביחס לרלבנטיות של פסיקת בית המשפט העליון בסוגיות במשב”ל פומבי, לאור אירועי ה־ 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. הרשימות בסימפוזיון יעסקו בדיון המשפטי מנקודת מבט של שינוי, שיפור או שימור הלכות בית המשפט העליון או אף העדר סמכות בטענה של אי־שפיטות מבחינה מוסדית בסוגיות מעין אלו.

לשם כך כתב העת “רשות הרבים” מזמין את הציבור לשלוח רשימות קצרות (באורך 500 עד 1500 מילים) שיפורסמו בכתב העת במסגרת סימפוזיון: משב”ל פומבי בלחימה א־סימטרית בזירה רב־מערכתית. ניתן לשלוח רשימות שמתכתבות עם נושא הסימפוזיון בצורות מגוונות.

לשם הכוונה, הרשימות יכולות להתייחס לנושאים הבאים:

 • החזקת גופות מחבלים (בג”ץ 4466/16 לעומת בג”ץ 4462/20)
 • הריסת בתי מחבלים ואיטום חדרים (בג”ץ 4853/20 לעומת בג”ץ 144/22 ובג”ץ ־ 925/22)
 • איסור שימוש ב”נוהל שכן” (בג”ץ 3799/02)
 • חוקיות חיסולים ממוקדים (בג”ץ 769/02)
 • הוראות פתיחה באש (בג”ץ 3003/18)
 • איסור ענישה קולקטיבית (בג”ץ 3390/16)
 • הריסת בתי מתיישבים ישראליים ביו”ש (בג”ץ 9949/08 , דנ”א 6364/20)
 • תוואי גדר ההפרדה (בג”ץ 2056/04, בג”ץ 7957/04, בג”ץ 2618/19)
 • התערבות בג”ץ בהחלטות הצבא בעת לחימה (בג”ץ 7624/23, בג”ץ 7439/23)
 • שימוש בנשק “מיוחד” (בג”ץ 8990/02, בג”ץ 4146/11)
 

 

הוראות הגשת מאמר:

 • הצעות למאמרים יישלחו בקובץ לדוא”ל [email protected]. יש לציין בכותרת הדוא”ל “הצעת מאמר לבלוג רשות הרבים” ואת נושא המאמר.
 • בגוף הדוא”ל יש לציין בקצרה את נושא המאמר וביוגרפיה קצרה של המחבר/ת. יש לצרף תקציר של עד 100 מילים. ככל שנדרש, ניתן לתאר מדוע המאמר חשוב ונדרש בעיני המחבר/ת.
  ניתן לשלוח טיוטה ראשונית של מאמר לבחינת המערכת.
 • המערכת תבצע עריכת לשון ותוכן. עם זאת יש להקפיד על הגהה סבירה ועל ניסוח הערות שוליים לפי כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית.
 • מועד פרסום המאמרים הוא לפי שיקולי המערכת – ישנה קדימות למאמרים העוסקים בסוגיות אקטואליות.

ניתן לפנות לכתובת הדוא”ל המצוינת בכל שאלה הקשורה לבלוג. להתרשמות מן המאמרים הנוספים המפורסמים בבלוג כנסו לאתר הפורום: https://lawforum.org.il/blog/.

בברכה, 

ד”ר שאול שארף, עורך הבלוג

*ההודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לבני ובנות שני המינים.