דיני ראיות Archives - הפורום הישראלי למשפט וחירות

תוצאות חיפוש

משפט פלילי

המשפט הפלילי – על צומת דרכים // השופט יוסף אלרון

ברשימה זו מציג שופט העליון יוסף אלרון עמדה שלפיה “זכויות הנאשם” מעוגנות היטב בחקיקה ובהלכה הפסוקה, ומי שמבקש להגביל טיעונים אלו הלכה למעשה מסיג את המשפט הפלילי לאחור. לטענתו, ‘שיח הזכויות’ ו’שיח הראיות’ אינם עומדים זה כנגד זה, אלא משלימים זה את זה – מטרתם המשותפת היא להוביל לבירור האמת ועשיית משפט צדק, כך שהרובד האחד משמש מסד לרובד השני.

קרא עוד »