דמוקרטיה Archives - הפורום הישראלי למשפט וחירות

תוצאות חיפוש

ביקורת שיפוטית

הצדקות לחקיקת חוק המינהל הציבורי (חלק כללי) // אריאל בנדור

פרופ’ אריאל בנדור מציג ברשימה זו את ההצדקות לחקיקת חוק המשפט המינהלי (חלק כללי), ומסביר את נחיצותו להסדרה מפורטת של מערך העקרונות והכללים להתנהלותה של הרשות המבצעת על מכלול היבטיה אל מול הציבור, ובכלל זה את הכללים השונים להפעלת שיקול דעת מינהלי ואת היחס ביניהם.

קרא עוד »

הו, תמימות לא־קדושה // ברכיהו ליפשיץ

פרופ’ ברכיהו ליפשיץ סוקר את הגירעון הדמוקרטי שנוצר על ידי בית המשפט העליון, החל משנות השמונים דרך שנות התשעים ועד ימינו. הרשימה משמשת בסיס רעיוני לתומכי השינויים ברשות השופטת בישראל ומבקרת בנחרצות את מתנגדיהם.

קרא עוד »

פאנל זום “בין משפט למשטר – זווית הגות מדינית על הרפורמה לתיקון מערכת המשפט”

פאנל זום בנושא “בין משפט למשטר – זווית הגות מדינית על הרפורמה לתיקון מערכת המשפט”. בהשתתפות: ד”ר רן ברץ, מקים אתר מידה ולשעבר ראש מערך ההסברה; פרופ’ אברהם דיסקין, האוניברסיטה העברית; פרופ’ תמר מייזלס, אוניברסיטת תל אביב.

קרא עוד »

אכן, יש וולדרון בירושלים! // מתנאל בראלי

ברשימה זו מבקר מתנאל בראלי את רכיבי ההצעה של יניב רוזנאי כי לא ניתן ליישם בישראל את התזה של ג’רמי וולדרון כנגד ביקורת שיפוטית במאמרו THE CORE OF THE CASE AGAINST JUDICIAL REVIEW. מסקנת הרשימה היא כי ניתן להחיל את טיעוניו של וולדרון כנגד הביקורת השיפוטית גם על המקרה הישראלי.

קרא עוד »
המהפכה החוקתית

עוד בעניין מנגנון ההתגברות // גדעון ספיר

פרופ’ גדעון ספיר מפרט מדוע אין צדק בטענת המתנגדים לפסקת ההתגברות, לפיה יש בפסקה זו פגיעה חמורה בדמוקרטיה ובהגנה על זכויות אדם. לשם כך הוא בוחן שני רציונליים חוקתיים – הגנה על ערכי יסוד והמודל הדליברטיבי – ומסיק כי האחרון, הכולל את מנגנון ההתגברות, מתאים יותר למציאות הישראלית.

קרא עוד »
תרגומים

ליבת הטיעון נגד ביקורת שיפוטית // ג’רמי וולדרון

פרופ’ וולדרון במאמרו מבקר את הביקורת השיפוטית בשתי טענות מרכזיות: אחת, אין סיבה להניח שזכויות נשמרות באמצעות ביקורת שיפוטית יותר משימוש בגופי חקיקה דמוקרטיים. שתיים, ללא קשר לתוצאות שמשיגה הביקורת השיפוטית, היא אינה לגיטימית מבחינה דמוקרטית. טענותיו מתבססות על חברה שמתקיימים בה מוסדות דמוקרטיים המתפקדים באופן סביר ושרוב הפרטים בה לוקחים ברצינות את זכויותיהם. בסוף המאמר הוא מנתח את ההשלכות כשתנאים אלה לא מתקיימים.

קרא עוד »