הגישה התכליתית Archives - הפורום הישראלי למשפט וחירות

תוצאות חיפוש

ביקורת שיפוטית

פרשנות חקיקה בישראל – מבוא // שמעון נטף

מאמר זה הוא פרק המבוא מתוך ספרו של עו”ד שמעון נטף – פרשנות החקיקה בישראל. הספר סוקר את הכתיבה המקצועית והאקדמית בתחום הפרשנות, את התפתחויות שיטת פרשנות החקיקה בפסיקת בית המשפט העליון ותמורותיה – בדגש על התפתחות גישתו של השופט אהרן ברק ובוחן אותן במבט ביקורתי והשוואתי.

קרא עוד »