חקיקה שיפוטית Archives - הפורום הישראלי למשפט וחירות

תוצאות חיפוש

ביקורת שיפוטית

הצדקות לחקיקת חוק המינהל הציבורי (חלק כללי) // אריאל בנדור

פרופ’ אריאל בנדור מציג ברשימה זו את ההצדקות לחקיקת חוק המשפט המינהלי (חלק כללי), ומסביר את נחיצותו להסדרה מפורטת של מערך העקרונות והכללים להתנהלותה של הרשות המבצעת על מכלול היבטיה אל מול הציבור, ובכלל זה את הכללים השונים להפעלת שיקול דעת מינהלי ואת היחס ביניהם.

קרא עוד »