ריסון שיפוטי Archives - הפורום הישראלי למשפט וחירות

תוצאות חיפוש

על מידתיות צנועה בדיני מלחמה // משה כהן אליה

פרופ’ משה כהן אליה בוחן את השימוש בעיקרון המידתיות בדיני מלחמה. מסקנתו היא כי הערכת המידתיות של אקט לוחמתי חשופה במידה רבה להטיות ערכיות – ולכן ראוי בהתאם לגלות מידה רבה של צניעות ביישום מבחני המידתיות בדיני המלחמה.

קרא עוד »
תרגומים

אקטיביזם שיפוטי – עיון חוזר // תומאס סואל

תרגום מאמרו של תומאס סואל, בו הוא מנתח את ההבדל האופרטיבי שבין אקטיביזם שיפוטי לבין ריסון שיפוטי – תוך התמקדות במושג “כוונה מקורית”. לאחר מכן הוא בוחן את הסוגיות המהותיות המבחינות בין המושגים. לבסוף, הוא קורא תיגר על התדמית של “שופטים אקטיביסטים ליברלים”, בטענה שיש גיוון פוליטי בין שורות האקטיביסטים השיפוטיים, כעניין של עובדה היסטורית.

קרא עוד »