הרשמה - הפורום הישראלי למשפט וחירות

מדוע להצטרף?

  • חברים יהיו רשומים לניוזלטר ויהיו הראשונים לקבל עדכונים אודות פעילות הפורום.
  • הצטרפות לפורום הינה תנאי לחברות בתאי הסטודנטים שלנו הפועלים בפקולטות למשפטים.
  • ההצטרפות מהווה תמיכה בפעילות הפורום. החברות שלכם בפורום חיונית לבניית קהילה ולקידום פעילות הפורום, ואנו מודים לכם על כך. הצלחת הפורום תלויה, בראש ובראשונה, בהצטרפות חברים אליה.
  • החברות מעניקה הזדמנויות לפגוש דמויות מובילות ובכירות מעולם המשפט.
  • בעתיד החברות בפורום תקנה הטבות כגון גישה לתוכן אקסקלוסיבי, הרשמה מוקדמת לאירועי הפורום, כניסה למפגשי פורום הפתוחים לחברים בלבד, ועוד.

מי יכול להצטרף?

  • כל אחד או אחת יכולים להצטרף כחברי הפורום. הפורום פונה בעיקר לקהל שמעוניין בסוגיות משפט ומשטר.
  • ההצטרפות אינה מוגבלת למשפטנים בלבד.
  • ההרשמה אינה כרוכה בתשלום.

חברות בפורום משמעותה הצטרפות לקהילה בעלת תחומי עניין דומים והשקפה משותפת בנוגע לסוגיות בהן עוסק הפורום. באמצעות החברות בפורום תוכלו לפגוש ולהכיר חברים אחרים ולבנות את רשת המכרים שלכם. בעתיד החברות תקנה אפשרות להצטרף לקבוצות התמחות העוסקות בתחומים נבחרים בעולם המשפט.

ניתן להרשם לניוזלטר בלבד ללא הצטרפות כחברי פורום. להרשמה לניוזלטר בלבד לחצו כאן.

הצטרפות והרשמה לניוזלטר

ניתן לבחור עד 3 אפשרויות
ניתן לבחור מספר מדינות
ניתן לבחור עד 3 אפשרויות
ניתן לבחור עד 3 אפשרויות