בית המשפט וזכויות הפרט - הכנס הארצי לתלמידי ותלמידות משפטים - הפורום הישראלי למשפט וחירות

בית המשפט וזכויות הפרט

הכנס הארצי לתלמידי ותלמידות משפטים

הכנס כולל שי למשתתפים, כיבוד וארוחת צהריים עשירה

הפורום הישראלי למשפט וחירות מתכבד להזמין תלמידי ותלמידות משפטים מכל הפקולטות למשפטים בישראל לכנס ארצי בנושא:

"בית המשפט וזכויות הפרט"

יום חמישי, 8.6.23, בית ציוני אמריקה, תל אביב

מה בכנס?

פאנל משפט פרטי:

"חופש החוזים, זכות הקניין, נושים-חייבים"

פאנל דין פלילי:

"חופש התנועה, פרטיות, נאשמים-חשודים"

פאנל זכויות פוליטיות:

"לבחור ולהיבחר, חופש הביטוי, ההתאספות ועוד"

מי בכנס?

שי למשתתפים בכנס
ספר "בשם החוק" - לקט מאמרים ונאומים
של השופט אנטונין סקאליה

בשם החוקוח

לתוכניה המלאה:

ההרשמה הסתיימה

כנס 2022 – “בית המשפט ומינויים ציבוריים”: